HENT får uppdraget att bygga Skellefteås nya kulturhus

Skellefteås kommande kulturhus norrifrån. Illustration: White Arkitekter AB.

Nu är det klart att det blir HENT Sverige AB som får uppdraget att bygga Skellefteås kommande kulturhus inklusive nytt hotell. HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor och bland deras nu pågående projekt märks bland annat Mjøstårnet i Bumunddal, världens högsta trähus.

– Vi på HENT är fantastiskt glada över förtroendet som Skellefteå kommun visar oss. Projektets läge, samarbetsform och betydande träinnehåll sammanfaller utmärkt med HENTs långsiktiga målsättningar. Skellefteås nya kulturhus och hotell blir ett landmärke i regionen och vi är tacksamma över att få delta i att realisera projektet, säger Markus Bley, vVD på HENT Sverige.

Enligt Skellefteå kommuns byggprojektchef Emma Sundelin är HENTs engagemang i projektet en viktig faktor.

– Det här känns både spännande och tryggt. Vi får kompetenser från både Sverige och Norge i ett företag som visat att de förstår och tror på vad vi vill åstadkomma. HENT har erfarenheter från liknande projekt, inte minst vad gäller att bygga stort i trä, säger Emma och fortsätter:

– För HENT är Sverige en relativt ny marknad, och det är tydligt ända upp i koncernledningen att de vill prioritera detta projekt. Det har också kunnat visa vilka viktiga nyckelroller de kan knyta till projektet.

Dela