Nya visionsbilder av framtida Forsåker

Vattentorget är en av de nya visionsbilderna. Bild: Forsåker, CC BY 3.0

I dag är Forsåker ett industriområde under omvandling. Om några år kommer de första bostäderna av sammanlagt tretusen att vara på plats. Hur den nya stadsdelen är tänkt att utformas avslöjas i ett par nya visionsbilder.

– Bilderna visar på ett bra sätt det vi vill uppnå. Att Forsåker utvecklas till en ny energivande stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna och samtidigt blir ett spännande besöksmål, kommenterar Bjarne Fjellanger, VD för Mölndala Fastighets AB.

De nya visionsbilderna visar att Mölndalsån kommer att spela en central roll i utformningen av Forsåker och blir en naturlig samlingsplats för stadsdelens invånare och besökare. Arbetsnamn som Vattentorget och Forsebron talar sitt tydliga språk. Forsen kommer att visa upp flera olika ansikten. I vissa delar kommer den att vara kraftfull och i andra porla fram och skapa platser där man vill mötas och vara länge

– Vår ambition är att Forsåker ska väcka många olika känslor och att vi vill skapa ett kontrastrikt Mölndal. Vi har fått en unik chans att utveckla något helt nytt och samtidigt bevara delar av områdets industriella historik, säger Bjarne Fjellanger, VD för Möndala Fastighets AB som leder byggkonsortiet Forsåker.

Bjarne Fjellanger har passat på att dokumentera med sin kamera hur det ser ut just idag från samma vinklar som visionsbilderna. Den som lägger dagens bilder tillsammans med visionsbilderna kan se vilka industrifastigheter som bevaras och att de kommer att fyllas med liv genom olika verksamheter. Dessa fastigheter blir i första hand arbetsplatser för företag, kommunal service eller mötesplatser med kulturella inslag.

Den första detaljplanen, DP1 Forsåker – Östra delen, är nu klar att gå ut på samråd efter att kommunens politiker gett sitt godkännande. DP1 omfattar större delen av strukturplanen men utelämnar kvarteren närmast Mölndals station. DP2 Forsåker ­– Västra delen, kommer senare i en separat detaljplan mot bakgrund av den pågående planeringen av järnvägsstationens och spårens utbyggnad. När Trafikverket är klar med sin spårstudie kan DP2 arbetas vidare med.

– I det stora hela så följer vi tidsplanen för Forsåker. Med samrådet vill vi få in ytterligare synpunkter från allmänheten för att kunna visa upp detaljplanen för granskning om ca ett år. Vår förhoppning är att de första bostäderna kan börja byggas 2019 och en inflyttning ett eller två år senare, konstaterar Bjarne Fjellanger.