Annons
Martin Olander

Bränns byggandet av brandskyddet?

En tuff brandskyddslagstiftning är viktig för att säkerställa trygga miljöer som står väl rustade ifall katastrofen är ett faktum. Men det finns också tillfällen då regelverket kan komma att bromsa byggboomen – möjligen helt i onödan.

Brandskyddslaget är en konsultverksamhet inom bland annat brandskydd och riskhantering. I dag har man 70 anställda vid sju olika kontor i Sverige. En viktig del av arbetet handlar om att guida byggherrar och arkitekter rätt i lagstiftningen, för att på så sätt kunna anpassa konstruktioner och visioner till en kostnadseffektiv och korrekt efterlevnad av brandskyddet.

Riskbaserat brandskydd

Martin Olander är vd för Brandskyddslaget. Han menar att regelverket i Sverige är lite snedfördelat i relation till verkligheten, och efterlyser i grunden en mer riskbaserad approach till byggregler när det gäller brandskydd.

− I dag är det mest brandskydd där det kan bli stora skador vid brand, till exempel sjukhus, hotell eller köpcentrum. Men var är det egentligen störst sannolikhet för brand? I våra hem. Men i bostadshus har vi inte samma typ av system.

Hade vi riskbaserade regler skulle man vända på det och lägga mer skydd där det verkligen behövs, menar Martin Olander. Brandskyddet kunde vara förenklat på lågriskplatser, så att den totala byggkostnaden inte skulle behöva öka. I Norge har man redan lagt tuffare regler på bostadshus − om det finns en hiss i fastigheten på grund av tillgänglighetskrav måste det till exempel också finnas ett sprinklersystem.

Risktänk i tidigt skede

Ökade kostnader är sällan välkomna i byggbranschen, och Martin Olander är noga med att påpeka att man som konsulter försöker komma in så tidigt som möjligt i byggprocessen för att kunna avvärja kostsamma misstag.

− Det kan exempelvis handla om att optimera en brandcellsindelning eller implementera ventilationsbrandskydd i fastigheten. Då kan man göra förenklingar genom att simulera luftströmmar i datorn för att testa hur luftflödena ser ut. Vi kommer in allt tidigare, vilket är glädjande. Ibland kan det behövas ett extra trapphus för utrymning, och det vill man ju gärna veta innan man börjar bygga.

Ni nämner en del regler som ni anser tillämpas lite väl tufft mot byggbranschen?

− Ja, en sådan fråga gäller principen att man inte får bygga för nära intill leder där man transporterar farligt gods. Vi menar att det saknas nationella vägledande regler. Med kunskap och nya lösningar kan man optimera så att det går att bygga säkert på de platserna utan att det kostar för mycket eller att marken blir obyggbar.

− Reglerna om olyckslast i samband med så kallade Tr2-trapphus började tolkas hårdare än tidigare enligt vår uppfattning. Vilket riskerade att bli betydligt krångligare och dyrare än förut. Men efter en bra diskussion mellan branschen och Boverket verkar vi nu hamna på en väl avvägd nivå.

Ny handbok ska nyansera

För att hitta rätt nivå i regeltolkningen är det viktigt att se till syftet, menar Martin Olander. Därför tar nu Sveriges Brandkonsultförening fram en ny sorts handbok som gräver i de bakomliggande faktorerna som omgärdar Boverkets brandregler. På konferensen Brandskydd 2017 i november ska Syfteshandboken vara färdig.

− Det finns mycket att läsa om regler och kravnivåer, men det är inte alltid det finns tydliga syften. De har försvunnit med tiden. Men vet man inte varför en regel finns från början är det väldigt svårt att hitta alternativa lösningar. Den här boken ska bli ett instrument för alla brandskyddskonsulter och kommer bli en bra hjälp för byggbranschen.

CHRISTIAN VON ESSEN

Läs mer: www.brandskyddslaget.se

Utvalda leverantörer

Protega AB

Annons

Dela