För att påskynda utvecklingen mot en klimatneutral stålproduktion har tre av Sveriges största bolag gjort gemensam sak för att satsa på forskning och utveckling. HYBRIT ska säkerställa att Sverige behåller ledartröjan när det gäller en hållbar stålindustri. Vi fick en pratstund med Viktoria Karsberg, kommunikationschef på SSAB.

Text: Christian von Essen

Kan du beskriva kortfattat vad HYBRIT förväntas uppnå?

− Våren 2016 meddelade SSAB, LKAB och Vattenfall att man tagit ett initiativ för att hitta lösningar för en fossilfri stålindustri. Ett år senare bildade man tillsammans ett Joint-Venture för att fortsätta driva frågan framåt. SSAB:s nuvarande produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva i världen. Samtidigt innebär dagens teknik för stålframställning att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. I dag används kol och koks för att reducera malmen till järn och då får man koldioxid som biprodukt. Nu ska vi undersöka om man istället kan använda vätgas som reduktionsmedel – vilket då skulle ge järn – och vatten som biprodukt. De två huvudsakliga utmaningarna i projektet är:

  1. Att hitta en fungerande process för att använda 100 procent vätgas i industriell skala.
  2. Att producera vätgas på ett energieffektivt sätt, så att det blir ekonomiskt försvarbart.

Varför är den här tekniken så kostsam och tidskrävande? 

− Masugnsprocessen, som i dag används för att framställa stål från järnmalm, är i grunden samma process som användes för 1 000 år sedan. Processen har sedan dess förfinats, effektiviserats och integrerats med andra delar av stålframställningen och med de samhällen som vi verkar i. Ca 90 procent av all fjärrvärme i Luleå, Borlänge och Oxelösund från SSAB:s processer. Det vi nu vill åstadkomma är något unikt och att betrakta som ett tekniksprång. Det kräver naturligtvis både tid och pengar att hitta tekniska och industriella lösningar för att ändra en process av det här slaget i grunden.

Finns det andra i branschen som försöker göra samma sak?

− Den globala stålindustrin har varit engagerad i flera olika utvecklingsprojekt relaterat till koldioxidfrågan under senare år för att minska koldioxidutsläppen vid stålproduktion. Det vi nu vill göra är att gå ett steg längre för att se om vi kan hitta ett sätt där vi helt får bort koldioxiden från produktionsprocessen i stålframställningen. HYBRIT har unika förutsättningar för att lyckas, med tillgång till Europas mest högkvalitativa järnmalm (via LKAB) och en specialiserad och innovativ stålindustri (via SSAB), produktion av koldioxidfri elkraft (via Vattenfall) samt ett stort kunnande inom forskning och utveckling.

Kan Hybrit fungera som inspirerande exempel på samverkansövningar tror du? Behöver vi mer av den varan i Sverige?

− När vi behöver åstadkomma större förändringar och ändra processer fråm grunden så som är fallet med HYBRIT, tror jag att det är avgörande att vi samarbetar både mellan olika företag och med staten, myndigheter och universitet. Jag tror också att det kommer att bli allt vanligare att vi tittar på samarbeten mellan företag i samma eko-system och inte bara i den egna branschen, avslutar Viktoria Karsberg.

Utvalda leverantörer

Contiga AB

SSAB AB

LLENTAB AB

Stena Stål AB

Sweco Structures AB

ArcelorMittal Sweden AB

Outokumpu Stainless AB

Annons

Dela