Den 2–24 september 2017 slås portarna upp för Sveriges mest omtalade bo- och samhällsexpo i stadsdelen Vallastaden i Linköping. Här finns många exempel på framtidens sätt att bygga, bo och leva samlade på en mindre yta, där 40 aktörer har byggt 1 000 bostäder och skapat en tät, grön och hållbar stadsdel.

Vallastaden börjar ta form på det 135 000 m2 stora expoområdet. Hållbarhet har varit ett viktigt kriterium, följt av bland annat klimatsmarta lösningar och kreativitet. Just nu pågår arbetet för fullt med att få ihop alla utställningar, föredragshållare och guidade turer inför den stora invigningen den 2 september.

Det hela började med en arkitekttävling 2012 där kommunen ville skapa en komplett stadsdel och inte bara ett bostadsområde. Här skulle finnas plats för barnomsorg, skola, äldrevård, kommersiella lokaler, kontor och naturligtvis bostäder.

− Kommunen ville inte göra ett nytt miljonprogram utan istället bygga många bostäder på ett hållbart sätt. OkiDoki Arkitekter i Göteborg vann med sitt koncept Tegar, vilket är ett gammalt sätt att dela upp mark på i smala tomter. Genom Vallastaden rinner Smedstadsbäcken med den omgivande Broparken. Det finns även en park med odlingslotter, fruktlundar och lekplats som fått namnet Paradiset, förklarar Maria Hultqvist, expoansvarig i Linköpingexpo AB, ett kommunägt bolag med Simon Helmér som vd.

VÄXTHUS I VARJE KVARTER

I varje kvarter finns också ett så kallat Felleshus, ett 300 m2 stort gemensamt växthus med en uppvärmd, inre huskropp. Husen ligger väldigt tätt och för att få fram blandade boendeformer med bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter, villor, radhus och parhus lät man arkitekterna som deltog i tävlingen skapa byggnader efter ett kvalitetsprogram med ett antal kriterier som skulle uppfyllas.

− Kvalitetskriterierna var avgörande − inte priset – vilket gjorde att det blev stor variation av byggentreprenörer, arkitekter och privatpersoner som lämnade in förslag. De större entreprenörerna fick tävla på samma premisser som de små aktörerna. Det blev en spännande variation, säger Maria Hultqvist.

Maria Hultqvist, expoansvarig Linköpingexpo AB

 

Den stora utmaningen kom när 40 olika entreprenörer skulle enas på en extremt liten yta. Stor möda lades på logistikupplägg och ett gediget uppföljningsarbete krävdes för att få planen att gå ihop. Kvalitetskriterierna skulle säkerställas. I september 2017 kommer det mesta stå klart i stadsdelen och inflyttningen har redan påbörjats.

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Nu ska Vallastaden visas upp inför allmänhetens och branschfolkets kritiska ögon. Processer och resultat ska exponeras. Under tre veckor ska inte mindre än 70 olika hemutställningar genomgå bedömningar.

− Eftersom det är olika infallsvinklar och intressen har vi valt två olika program och innehåll, säger Maria Hultqvist.

Branschbiljetten gäller för vardagar, och då ingår alla utställningar, guidade turer och föreläsningar, bland annat ”Vallastaden från idé till verklighet”. Byggherrarna får tillfälle att berätta om sina projekt och vi kommer även att ha externa talare.

På helgerna är programmet mer anpassat efter privatpersoner. Första helgen den 2-3 september sker invigningen med talare, intervjuer och underhållning. Andra helgen är temat ”framtid och innovationer”. Då visas det innovativa med Vallastaden upp. Även exempel på framtidens sätt att leva visas upp under innovationshelgen. Det blir aktiviteter, föreläsningar och underhållning riktad mot allmänheten.

Tredje helgen hålls en stadsodlingsfestival med ett stort antal inspirationsföreläsningar om hållbarhet och grön utveckling. Det blir provsmakningar, underhållning samt uppvisningar i stadsodling.

Den sista helgen är temat ”boende och inredning” med ett antal föredrag signerat inredare och kreatörer. Extra fokus ligger på hemutställningar.

− Vi hoppas att Vallastaden ska göra linköpingsborna väldigt stolta. Särskilt roligt är att Vallastaden slår rekord i antalet hemutställningar, vilket gör att expot går till historien, tillägger Maria Hultqvist avslutningsvis.

Text: Kim Hall

Program och biljetter: www.vallastaden2017.se

Utvalda leverantörer

Okidoki AB

Gärahovs Bygg AB

Dela