Annons

Ny resurs för tydligare brandskyddsregler

Hallå där Nils Olsson, brandskyddsexpert på konsultbyrån Bengt Dahlgren. Vad är Syfteshandboken?

− Syfteshandboken startades på ett medlemsseminarium där man diskuterade tolkningsfrågor i lagstiftningen, och det är Sveriges Brandkonsultförening som ligger bakom idé och finansiering. När lagstiftningen är otydlig uppstår det situationer där man tvingas göra egna tolkningar, vilket leder till olika säkerhetsnivåer, snedvriden konkurrens samt en otydlighet för branschkollegor som får olika svar på samma typ av frågor.

Vad är det som är otydligt menar ni?

− När man gör projektering finns det föreskrifter som alltid måste följas. Till dessa finns även allmänna råd, som visar hur man kan följa föreskrifterna. Men man kan frångå de allmänna råden om man kan visa på hur man gjort istället för att uppfylla föreskrifterna. Det kallas för analytisk dimensionering. Det är förstås vårt jobb att kunna hitta alternativa lösningar som är säkra och kostnadseffektiva, och ifall man känner till syftet bakom föreskrifterna blir det enklare att fatta rätt beslut. Men för mycket tolkningsutrymme och otydlighet kan skapa genvägar för besparingar på bekostnad av säkerhetsnivån. Det ser vi som ett branschproblem.

Hur kommer Syfteshandboken vara uppbyggd?

− Materialet kommer att ligga på en wiki-sajt, på Sveriges Brandkonsultförenings hemsida, som är öppen för alla. Vi har gått igenom lagstiftning från 50-talet och framåt för att se hur brandskyddsreglerna har ändrats över tid. Vi har tittat på konsekvensutredningar, frågor och svar från Boverket, gjort en sammanställning av olika remissvar, samt jämfört med utländska regelverk för att öka förståelsen. 11 personer med bred kunskap inom ämnet är intervjuade. Det kommer att vara en utmärkt resurs för byggbolag och konsulter. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet.

Vad tycker Boverket om projektet?

− Vi började projektet med en pilotstudie och lät Boverkets referensgrupp titta på den för att komma med synpunkter. Vi har en god dialog med Boverket, de är väldigt positiva till det vi gör. Men de är inte inblandade i själva utgivningen.

CHRISTIAN VON ESSEN

Dela