ANNONS

Vad har ventilation med hållbarhet att göra? En hel del ska det visa sig. Faktum är att de tre välbekanta benen står stadigt placerade i en hållbar framtid. Hög luftkvalitet och effektiv energianvändning skapar ett ökat välmående − till lägre kostnader.

1. EKOLOGISK HÅLLBARHET

Att bygga hållbart är att säkerställa att alla delar av fastigheten får lösningar som är så energieffektiva och framtidsrustade som möjligt. Energifrågan ligger högt hos de flesta i fastighetskedjan, och ventilation är ett område där det finns stor förbättringspotential. Det menar Britta Permats, vd för branschorganisationen Svensk Ventilation.

− De nya luftbehandlingsaggregat som finns på marknaden har en betydligt högre verkningsgrad än tidigare system, vilket innebär att man får en väsentlig reduktion i energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Fläktmotorerna har fått ny teknik och man jobbar mycket mer med behovsstyrd ventilation för att spara energi.

− Automatiseringen bidrar till en mer hållbar innemiljö, säger Britta Permats. Sensorer i rummet kan känna av luftkvalitet, koldioxidnivåer, temperatur, och en närvarogivare känner av när det är folk i rummet. Problemet är annars ofta att man överventilerar för att man inte har injusterat anläggningen ordentligt.

2. EKONOMISK HÅLLBARHET

En investering i högkvalitativa ventilationssystem är en utmärkt grogrund för framtida besparingar i form av energieffektivisering. De digitala systemen kan i dag skräddarsys så att rum som inte används slipper kosta onödiga pengar för värme och AC.

Men ett stort dilemma inom ventilationsbranschen i dag är att många befintliga anläggningar är utdaterade och undermåliga när det gäller verkningsgrad.

− Många stirrar sig blinda på vad en anläggning kostar i dag, men det går inte att räkna så. Man måste titta över 20 års tid, och på en kommun kanske inköp sitter långt ifrån själva driften. Vad ger lägst kostnad över hela livscykeln?

Svensk Ventilation har tagit fram ett eget, neutralt program som gör att man som beställare kan mata in värden för att se hur kostnaden för ett ventilationssystem ser ut över tid.

En analys från Skanska visar att ett byte till ett energieffektivare luftbehandlingsaggregat ofta är det enklaste sättet att reducera energiförbrukningen och därmed höja värdet på fastigheten. Exempelkalkylen visar att ett flerbostadshus från 1962 med 30 lägenheter kan ha en investering i nytt luftbehandlingsaggregat på 240 000 kronor intjänad redan efter 4,5 år. För en kommersiell fastighet om 5 000 m2 är en investering på 875 000 kronor avskriven efter fem års tid.

Britta Permats, VD Svensk Ventilation. Foto: Peter Knutson

3. SOCIAL HÅLLBARHET

Allt fler studier kommer fram till att luftkvaliteten har en betydande inverkan på hur kontorspersonal och skolelever presterar. Eftersom vi i Sverige spenderar 90 procent av vår tid inomhus, blir en bra ventilation desto viktigare.

Människor avger koldioxid, och i folktäta lokaler blir koncentrationen så småningom hög. Detta riskerar att leda till yrsel, huvudvärk och illamående. Den så kallade Värmlandsstudien har kunnat bevisa att det finns ett tydligt samband mellan ventilation i bostäder och hur barn utvecklar och påverkas av astma och allergier.

Enligt Värmlandsstudien uppfyllde bara en fjärdedel av lägenheterna och en femtedel av villorna de krav på luftomsättning som finns i Sverige. Risken för att drabbas av astma eller allergi var dubbelt så stor hos de barn som levde i miljöer med luftomsättning på 0,18 ggr/ timme jämfört med 0,62 ggr/timme.

Svensk Ventilation har applåderat möjligheten för svenska skolor att sedan november 2015 kunna ansöka om statsbidrag för att rusta upp sina lokaler med fokus på bland annat luftkvalitet och ljudmiljö. Men intresset har varit förvånansvärt svalt.

− Många skolbyggnader är anpassade efter klasser om 20-25 elever, och i dag är de flesta över 30 i ett klassrum, säger Britta Permats. Samtidigt har skolorna ofta mycket gamla aggregat med låg verkningsgrad.

Luftföroreningar av olika slag bidrar till sjukdom och för tidig död. Moderna ventilationssystem med hög verkningsgrad och effektiva filter skapar således inte bara attraktivare arbetsplatser och piggare skolelever, det kan också vara en direkt investering i ett längre och friskare liv.

Utvalda leverantörer

ebm-papst AB

Camfil Svenska AB

Annons

Dela