Tipsa oss

Har du information som är av intresse för branschen?

Ta kontakt med redaktionen om du har ett nyhetstips. De går även bra att mejla material direkt till oss.

Redaktionsadress: redaktionen@SvByggprojekt.se

På hemsidan publicerar vi stort som smått. Förutom den rena affärsverksamheten inom byggindustrin tittar vi även på branschen ur ett större perspektiv med fokus på hållbarhet och samhällsbyggnad.

Det är inte alltid lätt att överblicka det stora informationsflödet och därför tar vi på redaktionen tacksamt emot material och tips som är relevant för Svenska Byggprojekts hemsida.